Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo i logiczne wychodzenie z danych sytuacji na drogach. Uczymy jeździć z wyobraźnią.

Ryzyko związane z ruchem drogowym bierze się z błędów ludzi kierujących i pieszych. Świadomość tych błędów i umiejętność ich unikania jest najskuteczniejszym sposobem poprawy bezpieczeństwa na drogach. Są pewne reguły (nie są trudne i nie jest ich wiele) postępowania na drogach. Wystarczy je poznać, opanować i zamienić w trwałe dobre nawyki, i te właśnie nawyki dobrego kierowcy uzyskasz u nas.

Zapraszam,

Andrzej Przytuła